Net als deze website, staat ook deze soortengalerij natuurlijk nog in de kinderschoenen. Dat kan ook niet anders met een fonkelnieuwe fotohut. De komende dagen en weken zullen aan deze soortengalerij meer soorten en foto's worden toegevoegd. Nu al breidt het aantal soorten dat zich bij de fotohut laat zien namelijk snel uit. Hieronder zie je een selectie van foto's per soort. Voor sommige soorten geldt dat we er nog maar 1 foto van hebben. Laten we hopen dat we ook hierin snel uit kunnen breiden. Kom gerust af en toe een kijkje nemen om te zien of er al soorten en foto's zijn bijgekomen. 

Pimpelmees

1/2

Grote Bonte Specht

1/3

Heggemus

1/1

Kuifmees

Rosse Woelmuis

1/1

Winterkoning

Tjiftjaf

1/2

Zanglijster

1/3

Middelste Bonte Specht

Koolmees

1/3

Boomklever

1/1

Grauwe vliegenvanger

Fitis

1/1

Bosmuis

1/1

Boomkruiper

Holenduif

Houtduif

1/2

Groene Specht

1/2

Vink

1/2

Eekhoorn

1/3

Roodborst

1/2

Bonte vliegenvanger

1/3

Boompieper

Merel

Buizerd

Zwarte specht

Sperwer

Koperwiek

Keep

1/1

Goudhaan

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Fotohut De Mast Miranda 13 Kuifmees 2 (1