Fotohut De Mast

Fotohut De Mast is een een nog redelijk nieuwe fotohut. De nieuwe fotohut ligt in Poppel, dicht tegen de Nederlandse grens. Vanaf 20 juni 2020 wordt deze hut verhuurd voor een ieder die geniet van het fotograferen in een hut. 

De opbrengsten van de hut gaan grotendeels (officieel en legaal overeengekomen) naar Preventie Zelfdoding België.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com