top of page

Na twee jaar Fotohut de Mast zijn er maar liefst 37 soorten voor de hut verschenen. Van die 37 hebben we van 1 soort nog geen foto's: De kleine bonte specht. Hieronder zie je een selectie van foto's per soort. Voor sommige soorten geldt dat we er nog maar 1 foto van hebben. Laten we hopen dat we ook hierin snel uit kunnen breiden. Kom gerust af en toe een kijkje nemen om te zien of er al soorten en foto's zijn bijgekomen. 

Natuurlijk zijn er soorten die dagelijks voor de hut verschijnen zoals pimpelmees, koolmees, vink, merel, boomklever, grote bonte specht, eekhoorns en roodborst.

Hiernaast zijn er gevederde gasten die zeer regelmatig te zien zijn zoals de buizerd, boomkruiper, middelste bonte specht, heggemus, zwarte mees.

Dan zijn er nog de zomer- of juist wintergasten die dus per seizoen verschillend zijn en ieder tijdens hun eigen seizoen soms Poppel aandoen zoals boompieper, appelvink, putter, koperwiek, tjiftjaf en lijster.

Tref je een nieuwe soort voor onze hut die hier nog niet tussen staat en heb je er een foto van? Laat het ons dan weten want dan win je een gratis dagje in onze hut!!

Pimpelmees

Grote Bonte Specht

Koolmees

Boomklever

Vink

Eekhoorn

Heggemus

Grauwe vliegenvanger

Roodborst

Kuifmees

Fitis

Bonte vliegenvanger

Rosse Woelmuis

Bosmuis

Boompieper

Winterkoning

Boomkruiper

Merel

Tjiftjaf

Holenduif

Buizerd

Zanglijster

Middelste Bonte Specht

Houtduif

Groene Specht

Zwarte specht

Sperwer

Koperwiek

Keep

Goudhaan

Goudvink

Zwartkop

Barmsijs

Putter

Appelvink

Staartmees

Kleine bonte specht

Sijs

Gele kwikstaart

bottom of page