top of page

Het ontstaan van fotohut De Mast

Alles begon met Covid-19
Maart 2020. Carla uit Poppel zit thuis met haar 3 pubers.

Op zoek naar een plek waar zij tot rust kon komen, zichzelf kon zijn, kwam zij terecht op een stukje privéterrein in het bos van een oom. Een mooie, rustige plek in de natuur. Tot haar grote verbazing spotten haar zoon en zij op de 1e dag van hun bezoek aan dit stuk bos de zwarte specht, de boomklever en de boomkruiper.
Samen maakten zij vervolgens een geïmproviseerd afdakje en vijver. Hierdoor begon het meteen te borrelen aan ideeën bij Carla. De liefde voor fotografie en natuur, de zoektocht naar een mooie, rustige plek; hier kwam alles samen. Het was op deze plek dat haar ideeën voor Fotohut De Mast ontstonden. Ze zocht contact met Miranda, een van haar fotomaatjes uit Goirle, net aan de andere kant van de grens, om haar te helpen met de website, de contacten in de natuur- en foto(hut)wereld en met praktische ideeën voor de uitvoer van haar plan. Door Philip uit Turnhout werd de Facebookpagina vorm gegeven.

Inmiddels is Angelique aangesloten om ons te helpen en wordt de hut al weer 4 jaar verhuurd.

 

Bij de fotohut zelf zijn inmiddels steeds meer soorten verschenen: Grote bonte specht, zwarte specht, groene specht, middelste bonte specht, boomklever, koolmees, pimpelmees, kuifmees, zwarte mees, goudhaantje, bosmuis, rosse woelmuis, ree, heggemus, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, tjiftjaf, winterkoning, roodborst, boomkruiper en boomklever, vink, merel, spreeuw, holenduif, houtduif, eekhoorn, witte kwikstaart, sperwer, buizerd.

Sommige soorten zijn natuurlijk vaste gasten, zoals de eekhoorns, mezensoorten, merels, vinken, boomklevers en boomkruipers,  grote en middelste bonte specht. Andere soorten verschijnen meer in de herfst en winter of juist in de lente en zomer. Uiteraard blijft het belangrijk om te beseffen dat we geen invloed hebben op de natuur. Sommige dagen zullen veel soorten voor uw lens verschijnen, andere dagen kan het zomaar heel rustig zijn.

In Poppel woont nu in ieder geval een blije moeder die met een grote glimlach het ontstaan van deze fotohut meer vorm heeft gegeven. Dit alles met als afsluiting dat mooie doel waar een groot deel van de opbrengsten van de fotohut naar toe gaan: Stichting Zonnerun.

bottom of page