Het ontstaan van fotohut De Mast

Alles begon met Covid-19
Maart 2020. Carla uit Poppel zit thuis met haar 3 pubers.

Op zoek naar een plek waar zij tot rust kon komen, zichzelf kon zijn, kwam zij terecht op een stukje privéterrein in het bos van een oom. Een mooie, rustige plek in de natuur. Tot haar grote verbazing spotten haar zoon en zij op de 1e dag van hun bezoek aan dit stuk bos de zwarte specht, de boomklever en de boomkruiper.
Samen maakten zij vervolgens een geïmproviseerd afdakje en vijver. Hierdoor begon het meteen te borrelen aan ideeën bij deze Carla. De liefde voor fotografie en natuur, de zoektocht naar een mooie, rustige plek; hier kwam alles samen. Het was op deze plek dat haar ideeën voor Fotohut De Mast ontstonden. Ze zocht contact met Miranda, een van haar fotomaatjes uit Goirle, net aan de andere kant van de grens, om haar te helpen met de website, de contacten in de natuur- en foto(hut)wereld en met praktische ideeën voor de uitvoer van haar plan. Tevens betrok zij Philip uit Turnhout in haar plannen om de hut verder mee vorm te geven. Hij zorgde voor de Facebookpagina en  voor heel veel andere praktische hulp. Met drieën zijn ze nu bezig om de fotohut verder vorm te geven. Tips, ideeën, adviezen zijn hierbij zeker welkom!

Inmiddels wordt de hut sinds 20 juni 2020 verhuurd. Bij de fotohut zelf verschijnen steeds meer soorten: Grote bonte specht, zwarte specht, boomklever, koolmees, pimpelmees, bosmuis, rosse woelmuis, ree, heggemus, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, tjiftjaf, winterkoning, roodborst, boomkruiper, vink, spreeuw, holenduif, houtduif, eekhoorn, witte kwikstaart, sperwer, buizerd.

In de herfst verschenen nieuwe soorten, zoals goudhaan, groene specht, middelste bonte specht, koperwiek en keep. Uiteraard blijft het belangrijk om te beseffen dat we geen invloed hebben op de natuur. Sommige dagen zullen veel soorten voor uw lens verschijnen, andere dagen kan het zomaar heel rustig zijn.

In Poppel woont nu in ieder geval een blije moeder die met een grote glimlach het ontstaan van deze fotohut meer vorm geeft. Dit alles met als afsluiting dat mooie doel waar een groot deel van de opbrengsten van de fotohut naar toe zal gaan: Centrum ter Preventie van Zelfdoding België.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com